Vytvoriť faktúru

PURIF PRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PURIF PRO
IČO 35722321
DIČ 2020267018
IČ DPH SK2020267018
Dátum vzniku 15 Júla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PURIF PRO
Za Sokolovňou 1
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 505 €
Zisk 657 €
Aktíva 54 487 €
Vlastný kapitál 34 439 €
Kontaktné informácie
Email purif@purif.sk
Phone(s) 0252733761, 0903233144
Mobile phone(s) 0903233144
Fax(es) 0252733761
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,248
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,568
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,016
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,664
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 58,248
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,391
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,388
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,173
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -41,827
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 657
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 24,857
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,857
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,115
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -258
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 98,505
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 98,498
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 96,810
C. Služby (účtová skupina 51) 96,714
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,695
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,784
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 80
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -78
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,617
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 657
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016