Vytvoriť faktúru

K 2 partners - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K 2 partners
IČO 35722347
DIČ 2021323381
IČ DPH SK2021323381
Dátum vzniku 30 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K 2 partners
Ľudovíta Fullu 30
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 640 064 €
Zisk -570 €
Aktíva 162 992 €
Vlastný kapitál 6 505 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255645336
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 69,641
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 69,641
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 69,641
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,632
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 52,479
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 241
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,311
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 138,273
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,935
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -798
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -570
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,338
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 103,251
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 29,087
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,270
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,154
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 341
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 322
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 640,064
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 638,506
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,200
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 358
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 636,744
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 578,395
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,870
C. Služby (účtová skupina 51) 26,831
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,095
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 907
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 646
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,320
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,610
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,549
M. Nákladové úroky (562) 2,243
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,306
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,549
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -229
P. Daň z príjmov (591, 595) 341
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -570
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722347 DIČ: 2021323381 IČ DPH: SK2021323381
 • Sídlo: K 2 partners, Ľudovíta Fullu 30, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Korčuška Hornozelenická 1 Zálesie 900 28 30.06.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Korčuška 6 639 € (100%) Hornozelenická 1 Zálesie 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.01.2010Noví spoločníci:
   Peter Korčuška Hornozelenická 1 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Korčuška Hornozelenická 1 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 30.06.1997
   11.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   K 2 partners, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľudovíta Fullu 30 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Korčuška Nová Doba 487 Nižná nad Oravou 027 44