Vytvoriť faktúru

CRESUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CRESUS
IČO 35722363
DIČ 2020992512
IČ DPH SK2020992512
Dátum vzniku 15 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CRESUS
Priekopnícka 28
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 97 494 €
Zisk 3 460 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.cresus.sk
Mobile phone(s) +421910233707
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,783
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,783
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,570
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 103,284
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,860
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,399
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 80,025
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 122,067
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,659
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 18,896
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,460
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,408
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 92,408
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 91,095
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,313
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 97,494
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 92,791
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,703
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 91,322
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,605
C. Služby (účtová skupina 51) 69,842
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 732
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 411
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,230
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,502
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,172
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,344
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,758
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,758
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,751
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,421
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,460
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015