Vytvoriť faktúru

FINSTRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINSTRA
IČO 35722401
DIČ 2020981369
IČ DPH SK2020981369
Dátum vzniku 03 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINSTRA
Záruby 13
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 641 €
Zisk 2 643 €
Aktíva 12 135 €
Vlastný kapitál 6 593 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903722138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,920
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,250
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,250
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,670
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,114
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,104
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,104
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,556
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,421
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 135
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,920
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,236
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,047
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,047
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,643
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,684
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,684
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,684
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,684
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,641
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 14,613
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,210
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,497
D. Služby (účtová skupina 51) 8,965
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 748
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 550
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 193
4. Sociálne náklady (527, 528) 5
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,431
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,151
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,388
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 745
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 745
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,643
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015