Vytvoriť faktúru

SLOVOFRUIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVOFRUIT
IČO 35722479
DIČ 2021383705
IČ DPH SK2021383705
Dátum vzniku 15 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVOFRUIT
Fraňa Kraľa 35
81105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -61 289 €
Aktíva 482 784 €
Vlastný kapitál 405 754 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 155,686
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 155,686
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 271,390
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 256,936
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 623
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,588
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 427,076
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 344,465
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,527
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 397,588
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -61,289
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 82,611
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 80,811
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,306
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 75,545
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 57,930
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36
C. Služby (účtová skupina 51) 18,958
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,973
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 22,589
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,374
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -57,930
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -18,994
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,400
M. Nákladové úroky (562) 2,100
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 300
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,399
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -60,329
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -61,289
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722479 DIČ: 2021383705 IČ DPH: SK2021383705
 • Sídlo: SLOVOFRUIT, Fraňa Kraľa 35, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  DDr. Michael Tojner Fillgradergasse 15 Viedeň A-1060 Rakúska republika 01.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michael Tojner Industriebeteiligungs und -beratungs GmbH 6 639 € (100%) Haag 3350 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2014Nové sidlo:
   Fraňa Kraľa 35 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Michael Tojner Industriebeteiligungs und -beratungs GmbH Linzerstrasse 8 Haag 3350 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   DDr. Michael Tojner Fillgradergasse 15 Viedeň A-1060 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.01.2010
   02.12.2014Zrušené sidlo:
   Komárovská 62 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Global Equity Partners Beteiligungs Holding GmbH Linzerstrasse 8 Haag 3350 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   DDr. Michael Tojner Reichratsstraße 15 Viedeň 1010 Rakúsko Vznik funkcie: 01.01.2010
   10.02.2010Nové sidlo:
   Komárovská 62 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Global Equity Partners Beteiligungs Holding GmbH Linzerstrasse 8 Haag 3350 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   DDr. Michael Tojner Reichratsstraße 15 Viedeň 1010 Rakúsko Vznik funkcie: 01.01.2010
   09.02.2010Zrušené sidlo:
   Nová ulica 43 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Venture Group Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Ybbsitzerstrasse 108 Top 21 Waidhofen an der Ybbs 3340 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Hrebeňová Nová 43 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 18.01.2006
   23.03.2006Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   marketingová činnosť
   organizovanie vzdelávacích, športových, kultúrnych, spoločenských a iných podujatí, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   čistiace a upratovacie práce
   maliarske a natieračské práce
   obkladacie práce v rozsahu voľnej živnosti
   zemné, výkopové a búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   inžinierska činnosť- obstarávateľské služby v stavebníctve
   Nový štatutárny orgán:
   Ivana Hrebeňová Nová 43 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 18.01.2006
   22.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Hovorka Madácha 2/14 Komárno
   21.07.2005Nové sidlo:
   Nová ulica 43 Malacky 901 01
   20.07.2005Zrušené sidlo:
   Komárňanská cesta 13 Nové Zámky 940 02
   01.04.2005Nové sidlo:
   Komárňanská cesta 13 Nové Zámky 940 02
   31.03.2005Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   26.03.2004Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   25.03.2004Zrušené sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   20.01.2004Noví spoločníci:
   Venture Group Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Ybbsitzerstrasse 108 Top 21 Waidhofen an der Ybbs 3340 Rakúsko
   19.01.2004Zrušeny spoločníci:
   SAINT STEPHEN LIMITED 2312,23 rd Floor, Tower One, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshatsu, Kowloon HONG KONG Čína
   11.12.2001Nové sidlo:
   Zelinárska 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   SAINT STEPHEN LIMITED 2312,23 rd Floor, Tower One, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshatsu, Kowloon HONG KONG Čína
   10.12.2001Zrušené sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   SAINT STEPHEN LIMITED Offshore Incorporations Centre Tortola Britské Panenské ostrovy
   18.12.1998Noví spoločníci:
   SAINT STEPHEN LIMITED Offshore Incorporations Centre Tortola Britské Panenské ostrovy
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Hovorka Madácha 2/14 Komárno
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Pukalovič Rumančekova 40 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Pukalovič Rumančekova 40 Bratislava 821 01
   18.03.1998Nové sidlo:
   Vajnorská 8 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Pukalovič Rumančekova 40 Bratislava 821 01
   17.03.1998Zrušené sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jozef Pukalovič Rumančekova 40 Bratislava 821 01
   15.07.1997Nové obchodné meno:
   SLOVOFRUIT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jozef Pukalovič Rumančekova 40 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Pukalovič Rumančekova 40 Bratislava 821 01