Vytvoriť faktúru

BEKAPE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEKAPE
IČO 35722495
DIČ 2020252421
IČ DPH SK2020252421
Dátum vzniku 17 Júla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BEKAPE
Fraňa Kráľa 1/B
90201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 293 771 €
Zisk 6 407 €
Aktíva 144 030 €
Vlastný kapitál -62 363 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243337085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 265,098
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 265,098
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 201,931
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 90,129
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 50,737
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,689
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,497
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 355,227
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -55,957
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,200
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -95,564
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,407
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 411,184
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 351,865
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,319
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,332
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 467
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,520
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 36,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 293,771
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 292,502
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,269
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 284,209
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 59,088
C. Služby (účtová skupina 51) 157,767
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,335
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,908
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 44,308
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,803
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,562
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 75,647
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,891
M. Nákladové úroky (562) 1,676
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 215
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,889
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,673
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,266
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722495 DIČ: 2020252421 IČ DPH: SK2020252421
 • Sídlo: BEKAPE, Fraňa Kráľa 1/B, 90201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Milan Valašík predseda Vajnorská 10595/98 Bratislava 831 04 21.11.2011
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.02.2015Nové predmety činnosti:
   Výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy s celkovým počtom motorových vozidiel 3
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   04.12.2013Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 1
   16.12.2011Nové obchodné meno:
   BEKAPE, a. s.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 1/B Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Valašík - predseda predstavenstva Vajnorská 10595/98 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.11.2011
   15.12.2011Zrušené obchodné meno:
   BASKETBALOVÝ KLUB PEZINOK a.s.
   Zrušené sidlo:
   Holubyho 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda predstavenstva nám.1.mája 41 Pezinok 902 01
   Ľubomír Múčka - člen predstavenstva Holubyho 16 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.12.2002
   Milan Valašik - predseda predstavenstva Drieňová 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 27.12.2002
   30.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Múčka - člen predstavenstva Holubyho 16 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.12.2002
   Milan Valašik - predseda predstavenstva Drieňová 25 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 27.12.2002
   29.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Glváč - predseda predstavenstva nám.1.mája 41 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   Ing. Štefan Chovanec Dr.Bokesa 18 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   09.01.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.06.1999Nové obchodné meno:
   BASKETBALOVÝ KLUB PEZINOK a.s.
   Nové sidlo:
   Holubyho 18 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti nákupu tovaru a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   usporadúvanie športových a kultúrnych podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda predstavenstva nám.1.mája 41 Pezinok 902 01
   JUDr. Martin Glváč - predseda predstavenstva nám.1.mája 41 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   Ing. Štefan Chovanec Dr.Bokesa 18 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 27.12.2002
   03.06.1999Zrušené obchodné meno:
   HOSPIT, a.s.
   Zrušené sidlo:
   záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Múčka - člen predstavenstva Hrobákova 11 Bratislava 851 01
   MUDr. Marian Pátek - predseda predstavenstva Mierova 4 Pezinok 902 01
   JUDr. Juraj Pokorný - podpredseda predsetavenstva Hodákova 1 Bratislava 841 05
   17.07.1997Nové obchodné meno:
   HOSPIT, a.s.
   Nové sidlo:
   záhradnícka 151 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov, spojený s poskytovaním základných služieb, ktorý nie je živnosťov v zmysle § 4 Zák. č. 455/91 Zb.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubomír Múčka - člen predstavenstva Hrobákova 11 Bratislava 851 01
   MUDr. Marian Pátek - predseda predstavenstva Mierova 4 Pezinok 902 01
   JUDr. Juraj Pokorný - podpredseda predsetavenstva Hodákova 1 Bratislava 841 05