Vytvoriť faktúru

OMIKRON REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OMIKRON REAL
IČO 35722509
DIČ 2021350276
Dátum vzniku 23 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMIKRON REAL
Husova 6
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 841 €
Zisk -1 450 €
Aktíva 1 611 €
Vlastný kapitál -5 050 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,052
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 71
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,788
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,052
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,653
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 33
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -12,876
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,450
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,705
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 855
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 9,500
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,818
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,088
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 494
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,100
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 18,841
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 18,841
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,601
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 103
C. Služby (účtová skupina 51) 6,707
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,215
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 223
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -760
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,031
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 210
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 210
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -210
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -970
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,450
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3923481.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722509 DIČ: 2021350276
 • Sídlo: OMIKRON REAL, Husova 6, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PharmDr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava 18.12.2014
  Ing. Boris Červenakov Vajnorská 5 Bratislava 831 03 07.09.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PharmDr. Karin Almášiová 3 320 € (50%) Vajnorská 5 Bratislava
  Ing. Boris Červenakov 3 320 € (50%) Vajnorská 5 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2014Noví spoločníci:
   PharmDr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   17.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   18.10.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   správa nehnuteľností - obstarávateľské služby spojené so správou
   prenájom nehnueľností s pokytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   06.10.2006Noví spoločníci:
   Ing. Boris Červenakov Vajnorská 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Červenakov Vajnorská 5 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 07.09.2006
   05.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   19.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   07.05.1999Noví spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   06.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   23.06.1997Nové obchodné meno:
   OMIKRON REAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Husova 6 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, pozemných, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a v nákupe a predaji tovarov
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Bandžej Červenákova 8 Bratislava
   Ing. Ingrid Červenáková Vajnorská 5 Bratislava
   Dr. Karin Almášiová Vajnorská 5 Bratislava