Vytvoriť faktúru

KK - INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KK - INVEST
IČO 35722614
DIČ 2021354687
IČ DPH SK2021354687
Dátum vzniku 23 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KK - INVEST
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 538 608 €
Zisk 7 750 €
Aktíva 109 806 €
Vlastný kapitál -11 069 €
Kontaktné informácie
Email fu.lekarne@gmail.com
Phone(s) 0265425524
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 105,174
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,428
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,428
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,395
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,037
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 48,200
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 48,200
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,610
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,589
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,589
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,227
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,806
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,421
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 709
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 707
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,174
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,344
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -18,794
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -18,794
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,750
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 108,518
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,432
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 5,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 432
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 101,742
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 94,239
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 94,239
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,624
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,073
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,806
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,344
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,344
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 538,500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 538,608
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 537,459
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,040
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 109
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 527,192
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 455,947
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,217
D. Služby (účtová skupina 51) 29,386
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 37,931
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,193
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,571
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,167
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,422
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,422
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,289
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,416
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,949
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 786
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 786
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -786
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,630
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722614 DIČ: 2021354687 IČ DPH: SK2021354687
 • Sídlo: KK - INVEST, Sasinkova 5, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03 22.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ondrej Kadák 750 € (10.7%) Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03
  PhDr. Ivan Kmotrík 6 250 € (89.3%) Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.01.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.12.2009
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.04.2005
   03.06.2005Noví spoločníci:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.04.2005
   02.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 8 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy Baltská 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.04.2005
   17.05.2005Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Igor Ormandy Baltská 8 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Igor Ormandy Baltská 8 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.04.2005
   16.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 23.06.1997
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.06.1997
   07.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 23.06.1997
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.06.1997
   06.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08
   19.07.2000Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08
   25.04.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.06.1997Nové obchodné meno:
   KK - INVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti polygrafie a médií
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Kmotrík Tolstého 5 Bratislava 811 07
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43 Bratislava 821 08