Vytvoriť faktúru

REALIMPEX SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REALIMPEX SR
IČO 35722665
DIČ 2020203603
Dátum vzniku 12 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REALIMPEX SR
Podhájska 142
90086
Budmerice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 38 285 €
Zisk 1 701 €
Aktíva 89 362 €
Vlastný kapitál 2 116 €
Kontaktné informácie
Email p.rajkovic@realimpex.sk
Webová stránka http://www.realimpex.sk/
Phone(s) +421336448136
Fax(es) 0336448136
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 74,092
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 74,092
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,647
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,150
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,596
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,554
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 77,242
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,046
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,700
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,700
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,687
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,701
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 72,196
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 72,196
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 920
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 70,796
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 38,285
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 38,285
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,104
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,754
C. Služby (účtová skupina 51) 15,837
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,435
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 420
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,658
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,181
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,694
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,181
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015