Vytvoriť faktúru

Konzultačná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Konzultačná
IČO 35722681
DIČ 2020218464
Dátum vzniku 18 Júla 1997
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo Konzultačná
Pri Starej Prachárni 15
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 590 €
Aktíva 7 800 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,167
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,965
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,430
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,430
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,430
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 535
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 42
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 493
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 202
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 202
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,167
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,167
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,317
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,100
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 217
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,850
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,850
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,590
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,590
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,590
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 460
D. Služby (účtová skupina 51) 20,512
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,326
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,326
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 277
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,618
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 277
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 277
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -277
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722681 DIČ: 2020218464
 • Sídlo: Konzultačná, Pri Starej Prachárni 15, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júla 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Bc. Ing. Július Kutáš 0 € (0%) Závadská 6 Bratislava 831 06
  Marta Kutášová 0 € (0%) Závadská 6 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.06.2013Nové obchodné meno:
   Konzultačná v. o. s.
   Nové sidlo:
   Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   Noví spoločníci:
   Bc. Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   Marta Kutášová Závadská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 31.05.2013
   Marta Kutášová Závadská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 31.05.2013
   12.06.2013Zrušené obchodné meno:
   Architekti Moravčík & Šujan, v.o.s.
   Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výkon činnosťi stavebného dozoru
   výkon činnosti autorizovaných architektov v kategórii:
   architekt pre pozemné stavby
   architekt pre interiér stavieb a stavebný dizajn
   grafický dizajn
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Peter Moravčík Markova 7 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Juraj Šujan Jakubovo nám. 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Peter Moravčík Markova 7 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Juraj Šujan Jakubovo nám. 9 Bratislava 811 09
   09.06.1998Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   výkon činnosti autorizovaných architektov v kategórii:
   architekt pre pozemné stavby
   architekt pre interiér stavieb a stavebný dizajn
   grafický dizajn
   18.07.1997Nové obchodné meno:
   Architekti Moravčík & Šujan, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   výkon činnosťi stavebného dozoru
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Peter Moravčík Markova 7 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Juraj Šujan Jakubovo nám. 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ing. arch. Peter Moravčík Markova 7 Bratislava 851 01
   Ing. arch. Juraj Šujan Jakubovo nám. 9 Bratislava 811 09