Vytvoriť faktúru

VODROZ group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VODROZ group
IČO 35722690
DIČ 2020210038
IČ DPH SK2020210038
Dátum vzniku 18 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VODROZ group
Černyševského 5
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 021 €
Zisk 992 €
Aktíva 28 786 €
Vlastný kapitál 17 439 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 848289
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 27,645
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,913
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 501
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,551
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 27,645
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,431
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 10,800
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 992
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,214
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 6,716
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,498
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 544
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 540
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,359
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 55
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 28,021
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 280
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,741
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 25,379
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 253
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,061
C. Služby (účtová skupina 51) 1,722
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,498
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 156
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 689
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,642
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,985
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 453
M. Nákladové úroky (562) 263
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 190
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -453
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,189
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,197
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 992
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722690 DIČ: 2020210038 IČ DPH: SK2020210038
 • Sídlo: VODROZ group, Černyševského 5, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Gáži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02 18.07.1997
  Rastislav Gáži Koprivnická 13 Bratislava 841 02 18.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Gáži 3 319 € (50%) Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
  Rastislav Gáži 3 319 € (50%) Koprivnická 13 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.2004Noví spoločníci:
   Rastislav Gáži Koprivnická 13 Bratislava 841 02
   Peter Gáži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Gáži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.07.1997
   Rastislav Gáži Koprivnická 13 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.07.1997
   24.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Peter Gáži Černyševského 5 Bratislava 851 01
   Peter Gáži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Rastislav Gáži Saratovská 17 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Gáži Černyševského 5 Bratislava 851 01
   Peter Gáži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Rastislav Gáži Saratovská 17 Bratislava 841 02
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Peter Gáži Černyševského 5 Bratislava 851 01
   Peter Gáži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Rastislav Gáži Saratovská 17 Bratislava 841 02
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Gáži Černyševského 5 Bratislava 851 01
   Peter Gáži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Rastislav Gáži Saratovská 17 Bratislava 841 02
   18.07.1997Nové obchodné meno:
   VODROZ group, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Černyševského 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   požičiavanie elektronických prístrojov a zariadení
   kopáčske práce a drobné úpravy terénu, ktoré nie sú súčasťou stavieb
   zámočníctvo
   vodoinštalatérstvo
   poradenstvo v oblasti zámočníctva a vodoinštalatérstva
   Noví spoločníci:
   Peter Gáži Černyševského 5 Bratislava 851 01
   Peter Gáži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Rastislav Gáži Saratovská 17 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gáži Černyševského 5 Bratislava 851 01
   Peter Gáži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Rastislav Gáži Saratovská 17 Bratislava 841 02