Vytvoriť faktúru

ANFEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANFEX
IČO 35722738
DIČ 2020187356
Dátum vzniku 24 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANFEX
Lesnícka 1619/1
90201
Pezinok
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 38 793 €
Vlastný kapitál -135 105 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 38,793
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,793
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,866
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,866
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,869
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,869
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,058
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,004
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,054
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 38,793
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -135,585
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -148,715
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -3,322
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -145,393
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,378
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 246
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 246
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 174,132
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,607
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,607
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 157,717
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,678
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,130
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4259621.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722738 DIČ: 2020187356
 • Sídlo: ANFEX, Lesnícka 1619/1, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 24 Júna 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Michal Jurovčík Lošonec 273 Lošonec 919 04 21.06.2013
  Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01 21.06.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Michal Jurovčík 4 249 € (32%) Lošonec 273 Lošonec 919 04
  Ondrej Jurovčík 9 029 € (68%) Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.02.2014Nové sidlo:
   Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Michal Jurovčík Lošonec 273 Lošonec 919 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Michal Jurovčík Lošonec 273 Lošonec 919 04 Vznik funkcie: 21.06.2013
   Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.06.2013
   04.02.2014Zrušené sidlo:
   34 Plavecké Podhradie 906 36
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Svoboda Bjornsonova 1 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.12.2002
   27.06.2003Noví spoločníci:
   Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01
   Ing. Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01
   Ing. Peter Svoboda Bjornsonova 1 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Jurovčík Lesnícka 1619/1 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 10.12.2002
   26.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Schultz Studenohorská 69 Bratislava 841 03
   Johann Anich Silbergasse 5 Oberperfuss 6173 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Schultz Studenohorská 69 Bratislava 841 03 Skončenie funkcie: 10.12.2002
   24.06.1997Nové obchodné meno:
   ANFEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   34 Plavecké Podhradie 906 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, spracovanie, triedenie a expedícia drevenej hmoty (s výnimkou nákupu, spracovania, triedenia a expedície drevného odpadu)
   prevádzkovanie mechanickej píly
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. František Schultz Studenohorská 69 Bratislava 841 03
   Johann Anich Silbergasse 5 Oberperfuss 6173 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Schultz Studenohorská 69 Bratislava 841 03 Skončenie funkcie: 10.12.2002