Vytvoriť faktúru

CASA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CASA
IČO 35722771
DIČ 2020209994
IČ DPH SK2020209994
Dátum vzniku 21 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CASA
Račianska 66
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 250 €
Zisk -3 258 €
Aktíva 31 626 €
Vlastný kapitál 20 092 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,793
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,333
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,800
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,800
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 23,542
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,542
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,542
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 22,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,991
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 286
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,705
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 460
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 460
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,793
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,834
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,918
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,918
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 47,095
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 27
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 27
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -46,948
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -46,948
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,258
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,959
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 298
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 298
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,661
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,807
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,807
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 601
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 345
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,356
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 552
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,250
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,250
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,250
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,992
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,668
D. Služby (účtová skupina 51) 9,395
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,877
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,549
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,328
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 354
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 698
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,742
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,187
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 556
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 556
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -556
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,298
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,258
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35722771 DIČ: 2020209994 IČ DPH: SK2020209994
 • Sídlo: CASA, Račianska 66, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Katarína Nemčíková 42 Stráňany 065 33 27.01.2010
  Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06 21.08.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Katarína Nemčíková 9 959 € (50%) 42 Stráňany 065 33
  Ing. Jozef Schramm 9 959 € (50%) Šášovská 12 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2010Nové sidlo:
   Račianska 66 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Nemčíková 42 Stráňany 065 33
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Nemčíková 42 Stráňany 065 33
   26.01.2010Zrušené sidlo:
   Pažítková 4 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   22.07.2002Nové obchodné meno:
   CASA, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   21.07.2002Zrušené obchodné meno:
   CASA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06
   21.08.2001Nové sidlo:
   Pažítková 4 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Schramm Šášovská 12 Bratislava 851 06
   20.08.2001Zrušené sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.01.1999Noví spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   21.07.1997Nové obchodné meno:
   CASA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov - marketingové služby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Katarína Nemčíková 42 Stráňany