Vytvoriť faktúru

Bistro Soho - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bistro Soho
IČO 35722797
DIČ 2020250540
IČ DPH SK2020250540
Dátum vzniku 24 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bistro Soho
Nám. hraničiarov 35
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 212 512 €
Zisk -12 203 €
Aktíva 8 897 €
Vlastný kapitál 8 831 €
Kontaktné informácie
Email schenk@schenk.sk
Phone(s) 0905482320, 0903797173
Mobile phone(s) 0903797173
Fax(es) 0243426376
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 70,965
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,949
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,596
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,596
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 33
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 63,300
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56,172
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,128
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,016
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,016
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 70,965
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,372
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 497
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 497
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,695
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,695
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,203
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,337
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 126
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 126
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,211
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,112
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,112
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 61,120
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,750
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,582
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,285
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 362
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 212,512
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 212,512
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 211,782
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 730
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 222,850
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 138,429
D. Služby (účtová skupina 51) 52,439
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,685
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,722
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,848
4. Sociálne náklady (527, 528) 115
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 566
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 731
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,338
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,644
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 906
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 906
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -905
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,243
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,203
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015