Vytvoriť faktúru

ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO
IČO 35722967
DIČ 2020203559
IČ DPH SK2020203559
Dátum vzniku 22 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO
Suvorovova 34/1638
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 69 340 €
Zisk -2 081 €
Aktíva 22 260 €
Vlastný kapitál 234 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903427363, 0903427364
Mobile phone(s) +421903427364, 0903427363
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,501
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,031
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,031
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,031
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,292
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,292
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,395
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,897
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 178
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 178
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,501
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,331
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,389
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,936
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,325
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,081
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,832
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,106
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 63
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,043
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,318
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 388
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 700
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,406
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 689
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,135
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,408
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,408
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 69,341
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 69,340
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 76
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 69,077
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 187
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,696
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,080
D. Služby (účtová skupina 51) 14,566
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,130
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,432
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,125
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,573
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 598
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,190
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,190
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,132
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -356
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,507
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 766
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 434
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 434
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 332
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -765
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,121
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,081
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
 • IČO:35722967 DIČ: 2020203559 IČ DPH: SK2020203559
 • Sídlo: ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO, Suvorovova 34/1638, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Belan Pezinok 902 01 22.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michal Belan 6 639 € (100%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.06.2016Nové sidlo:
   Suvorovova 34/1638 Pezinok 902 01
   21.01.2012Nové obchodné meno:
   ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO, s. r. o.
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Belan Suvorovova 34 Pezinok 902 01
   22.07.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cintorínov
   záhradnícke služby
   záhradná architektúra
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Belan Suvorovova 34 Pezinok 902 01