Vytvoriť faktúru

MAŠA International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAŠA International
IČO 35723092
DIČ 2020242235
IČ DPH SK2020242235
Dátum vzniku 22 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAŠA International
Námestie SNP 8
97401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 655 380 €
Zisk -7 421 €
Aktíva 12 427 €
Vlastný kapitál 11 683 €
Kontaktné informácie
Email etiketa@counsel-sm.sk
Phone(s) 0243638091
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 19,462
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 19,462
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 19,462
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 137,647
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 104,332
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,965
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,350
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 157,109
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,224
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,009
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,421
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 152,885
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,398
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 140,337
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 124,240
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,647
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,246
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,204
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 655,380
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 644,682
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,698
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 655,690
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,771
C. Služby (účtová skupina 51) 586,125
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,290
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 217
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,121
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,166
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -310
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 27,786
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,231
M. Nákladové úroky (562) 1,038
N. Kurzové straty (563) 20
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,173
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,231
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,541
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,880
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,421
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35723092 DIČ: 2020242235 IČ DPH: SK2020242235
 • Sídlo: MAŠA International, Námestie SNP 8, 97401, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.03.2014Nové obchodné meno:
   MAŠA International s.r.o.
   Nové sidlo:
   Námestie SNP 8 Banská Bystrica 974 01
   Nové predmety činnosti:
   Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Prenájom hnuteľných vecí
   Finančný leasing
   Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Faktoring a forfaiting
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Administratívne služby
   Počítačové služby
   Noví spoločníci:
   MAŠA d.o.o. F. Tudmana 213 Kaštel Gomilica (Grad Kaštela) 212 13 Chorvátska republika
   MAŠA-JEDRENJE d.o.o. A.B. Šimića 4 Kaštel Gomilica (Grad Kaštela) 212 13 Chorvátska republika
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Silvia Oravkin Matejová , MBA Cesta na Kamzík 8 Bratislava-Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 17.01.2014
   Ing. Miroslav Šatara Bronzová 16 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 17.01.2014
   Ing. Renáta Šatarová Bronzová 16 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 17.01.2014
   28.02.2014Zrušené obchodné meno:
   S.O.M. HOME s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Cesta na Kamzík 8 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Oravkin , CSc. Rusovská cesta 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Oravkin , CSc. Rusovská cesta 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.01.2013
   26.02.2013Nové obchodné meno:
   S.O.M. HOME s. r. o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Kamzík 8 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Oravkin , CSc. Rusovská cesta 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Oravkin , CSc. Rusovská cesta 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.01.2013
   25.02.2013Zrušené obchodné meno:
   COUNSEL SM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Konopná 52 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   01.06.2005Zrušeny spoločníci:
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   28.09.2004Nové obchodné meno:
   COUNSEL SM, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   27.09.2004Zrušené obchodné meno:
   SIMA SUN s.r.o.
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   18.11.1997Nové obchodné meno:
   SIMA SUN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 52 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Matej Konopná 52 Bratislava
   Silvia Matejová Konopná 52 Bratislava
   17.11.1997Zrušené obchodné meno:
   SM SUN s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Narcisova 796/2 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Lívia Hlotáková Narcisova 796/2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Lívia Hlotáková Narcisova 796/2 Bratislava
   22.07.1997Nové obchodné meno:
   SM SUN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Narcisova 796/2 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Lívia Hlotáková Narcisova 796/2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Lívia Hlotáková Narcisova 796/2 Bratislava