Vytvoriť faktúru

DAVAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAVAS
Stav Zrušená
IČO 35723106
DIČ 2020250672
IČ DPH SK2020250672
Dátum vzniku 11 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAVAS
Matejkova 5/A
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 702 479 €
Zisk -28 363 €
Aktíva 231 790 €
Vlastný kapitál -33 094 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220765544
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 149,195
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 97,827
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 97,827
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,862
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 93,835
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,130
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,329
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 50,081
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 47,408
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,408
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,656
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,248
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,248
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 149,195
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -61,457
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -40,066
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -40,066
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,363
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 210,652
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 34
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 210,618
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 185,440
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 185,440
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,298
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 702,479
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 679,405
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,500
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,564
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 726,612
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 665,689
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,088
D. Služby (účtová skupina 51) 11,396
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,425
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 12,011
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,160
4. Sociálne náklady (527, 528) 254
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 364
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,622
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,622
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 22,003
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,133
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,732
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,361
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,361
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,348
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,481
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,363
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2015
 • IČO:35723106 DIČ: 2020250672 IČ DPH: SK2020250672
 • Sídlo: DAVAS, Matejkova 5/A, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Júla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.01.2015Noví spoločníci:
   IVP o.z. Mierové nám. 8 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Turčeková Sklabiňa 63 Sklabiňa 038 03 Vznik funkcie: 17.12.2014
   08.01.2015Zrušeny spoločníci:
   Dušan Dávid Veternicova 29 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Dávid Veternicova 29 Bratislava
   Július Dávid Beniakova 26 Bratislava
   24.05.2007Nové sidlo:
   Matejkova 5/A Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Dušan Dávid Veternicova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Július Dávid Beniakova 26 Bratislava
   23.05.2007Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Dávid Veternicova 29 Bratislava
   21.09.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   prenájom vozidiel
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   20.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   06.03.2002Noví spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   05.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   14.09.2000Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 4 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov
   Noví spoločníci:
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   MUDr. Iveta Vaverková Nad Lúčkami 33 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Dávid Veternicova 29 Bratislava
   13.09.2000Zrušené sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   SAMS, s r.o. IČO: 31 343 023 Páričkova 24 Bratislava
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   Juraj Varga Žitavská 5 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Varga Žitavská 5 Bratislava
   11.07.1997Nové obchodné meno:
   DAVAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   nákladná autodoprava pre potreby spoločnosti a pre iných prepravcov
   Noví spoločníci:
   SAMS, s r.o. IČO: 31 343 023 Páričkova 24 Bratislava
   Dušan Dávid Bagarova 8 Bratislava
   Juraj Varga Žitavská 5 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Dávid Veternicova 29 Bratislava
   Juraj Varga Žitavská 5 Bratislava