Vytvoriť faktúru

GOLDNET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GOLDNET
Stav V likvidácii
IČO 35723211
DIČ 2020267832
IČ DPH SK2020267832
Dátum vzniku 23 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOLDNET
Jelenia 24
81105
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,353
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,674
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,674
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,674
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,679
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,444
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,444
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,161
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,161
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,161
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 74
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 46
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,353
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,940
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 50,720
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -34,751
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -34,770
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 413
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 413
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 413
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015