Vytvoriť faktúru

AVICENNA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVICENNA
Stav V likvidácii
IČO 35723271
DIČ 2021449298
Dátum vzniku 23 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVICENNA
Planckova 1
85101
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 5 795 €
Vlastný kapitál 5 617 €
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,795
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,795
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,795
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,617
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,022
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 178
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 178
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 178
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
Files
4221149.tif
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016