Vytvoriť faktúru

TWOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TWOS
IČO 35723386
DIČ 2020989938
IČ DPH SK2020989938
Dátum vzniku 17 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TWOS
Dunajská 8
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 965 €
Zisk -1 762 €
Aktíva 20 099 €
Vlastný kapitál 6 424 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905517962
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,710
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,415
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,319
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,966
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,710
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,524
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -353
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,762
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,186
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) -20
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,206
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 498
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 615
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 545
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,548
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 16,965
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,959
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,591
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,727
C. Služby (účtová skupina 51) 3,796
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,920
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -626
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,436
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,137
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,137
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,136
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,762
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,762
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016