Vytvoriť faktúru

MATRIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MATRIMEX
IČO 35723424
DIČ 2020250507
IČ DPH SK2020250507
Dátum vzniku 10 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATRIMEX
Jozefa Hagaru 9
83151
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 971 €
Zisk 1 413 €
Aktíva 259 814 €
Vlastný kapitál 1 902 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249214417
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 246,944
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 192,162
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 192,162
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 145,198
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 46,964
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,368
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,328
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,328
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,311
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,660
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,651
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,239
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,156
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,156
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,083
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,490
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,658
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,832
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,414
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,414
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 246,944
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,314
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 365
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 365
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,103
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,191
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -28,294
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,413
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 243,630
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 100,985
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 432
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 100,553
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 142,645
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 105,746
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 105,746
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,399
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,971
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,971
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,971
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,805
D. Služby (účtová skupina 51) 6,764
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,041
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,041
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,166
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,207
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,354
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,486
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,486
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 868
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,354
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,812
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 399
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 399
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35723424 DIČ: 2020250507 IČ DPH: SK2020250507
 • Sídlo: MATRIMEX, Jozefa Hagaru 9, 83151, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Gombík, CSc. ul. 29. augusta 361 Most pri Bratislave 900 46 16.12.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Gombík, CSc 6 640 € (100%) Most pri Bratislave 900 46
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.06.2015Nové predmety činnosti:
   výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
   27.01.2010Nové obchodné meno:
   MATRIMEX, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Jozefa Hagaru 9 Bratislava 831 51
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Gombík , CSc ul. 29. augusta 361 Most pri Bratislave 900 46
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Gombík , CSc. ul. 29. augusta 361 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 16.12.2009
   26.01.2010Zrušené obchodné meno:
   MATRIMEX, spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   10.07.1997Nové obchodné meno:
   MATRIMEX, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Gombík , CSc 29.augusta 361 Most pri Bratislave
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Uhlík Žitavská 4 Bratislava 821 07