Vytvoriť faktúru

Č.S.K. Trend - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Č.S.K. Trend
IČO 35723441
DIČ 2020992952
Dátum vzniku 24 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Č.S.K. Trend
Mickiewiczova 1
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 311 641 €
Zisk -90 174 €
Aktíva 201 806 €
Vlastný kapitál 158 777 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911787044
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 235,676
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 193,149
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 97,279
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 101,800
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,800
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 136
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -4,657
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 95,870
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,682
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 62,188
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 42,527
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 42,527
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 235,676
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 76,883
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 166,302
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 166,302
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 755
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 755
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,174
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,793
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,269
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,269
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 156,524
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,447
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,447
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112,471
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,632
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,835
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 290,712
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 311,641
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 290,712
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,929
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 397,240
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,775
D. Služby (účtová skupina 51) 155,814
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 91,376
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 67,602
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,413
4. Sociálne náklady (527, 528) 361
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 140,823
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,452
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -85,599
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,123
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 491
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 491
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 491
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,493
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,484
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,484
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,009
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,002
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -89,601
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 573
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 573
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -90,174
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35723441 DIČ: 2020992952
 • Sídlo: Č.S.K. Trend, Mickiewiczova 1, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 24.07.1997
  Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 13.05.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Kasaj 83 151 € (50%) Kapicova 11 Bratislava
  Ing. Juraj Panek 83 151 € (50%) Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.05.1998
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.05.1998
   24.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 13.05.1998
   23.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava
   16.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   02.08.2005Noví spoločníci:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava 851 01
   01.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   22.11.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie dátových služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete - internetová čitáreň
   prevádzkovanie nevýherných hracích prístrojov vrátane PC
   21.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Imeri Mevlan dlhodobý pobyt na území SR : Stachanovská 2212/45 Bratislava
   23.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   22.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   17.11.1999Nové sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   stávkové hry prevádzkované pomocou mechanických a elektronických výherných prístrojov /výherných prístrojov/
   16.11.1999Zrušené sidlo:
   Nad Lomom 2 Bratislava 811 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných hracích automatov
   23.03.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   13.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Juraj Panek Kapicova 11 Bratislava
   19.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Imeri Mevlan dlhodobý pobyt na území SR : Stachanovská 2212/45 Bratislava
   24.07.1997Nové obchodné meno:
   Č.S.K. Trend s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nad Lomom 2 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   faktoring a forfeiting
   prevádzkovanie výherných hracích automatov
   Noví spoločníci:
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Vladimír Čarnecký Gercenova 1159/35 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava