Vytvoriť faktúru

Proimage - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Proimage
IČO 35723491
DIČ 2020218684
IČ DPH SK2020218684
Dátum vzniku 24 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Proimage
Hodálova 8
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 692 €
Zisk -3 413 €
Aktíva 43 186 €
Vlastný kapitál 35 341 €
Kontaktné informácie
Email peter@malach.sk
Phone(s) 0243423065
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 37,737
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,784
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,784
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,784
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,991
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 379
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 379
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,877
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,150
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,150
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,727
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,735
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,572
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,163
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 962
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 962
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 37,737
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,928
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,559
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,559
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,142
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 30,330
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,188
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,413
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,809
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 50
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 50
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,594
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 902
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 902
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 197
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 86
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,409
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 165
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 165
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,697
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,692
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,793
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,897
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,905
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,486
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,600
D. Služby (účtová skupina 51) 8,840
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,664
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,703
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 946
4. Sociálne náklady (527, 528) 15
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,621
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,621
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,316
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,213
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,764
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 244
O. Kurzové straty (563) 26
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 218
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -240
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,453
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35723491 DIČ: 2020218684 IČ DPH: SK2020218684
 • Sídlo: Proimage, Hodálova 8, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Ďuračka Hodálova 8 Bratislava 841 05 24.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Ďuračka 5 312 € (80%) Hodálova 8 Bratislava 841 05
  Ing. Soňa Ďuračková 1 328 € (20%) Hodálova 8 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.11.2004Nové sidlo:
   Hodálova 8 Bratislava 841 05
   19.11.2004Zrušené sidlo:
   Beniakova 5a Bratislava 841 05
   12.11.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   fotografické a reprografické služby
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   grafické práce
   11.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov
   výroba kozmetických výrobkov
   vývoj a výroba výrobkov z plastov
   22.06.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Ďuračka Hodálova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Ďuračková Hodálova 8 Bratislava 841 05
   21.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Ďuračka Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Ďuračková Beniakova 5a Bratislava 841 05
   24.05.1999Nové obchodné meno:
   Proimage, s.r.o.
   23.05.1999Zrušené obchodné meno:
   Econcept, s.r.o.
   12.04.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Ďuračka Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Ďuračková Beniakova 5a Bratislava 841 05
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Ďuračka Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Ďuračková Beniakova 5a Bratislava 841 05
   24.07.1997Nové obchodné meno:
   Econcept, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   výroba saponátových, čistiacich a leštiacich výrobkov
   výroba kozmetických výrobkov
   vývoj a výroba výrobkov z plastov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Ďuračka Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Ing. Soňa Ďuračková Beniakova 5a Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Ďuračka Hodálova 8 Bratislava 841 05