Vytvoriť faktúru

N.P.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno N.P.S.
IČO 35723513
DIČ 2020228397
IČ DPH SK2020228397
Dátum vzniku 07 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N.P.S.
Pomlejská 1172/6
93101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 563 €
Zisk 3 290 €
Aktíva 289 672 €
Vlastný kapitál 19 803 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 274,673
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 224,587
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 224,587
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 224,587
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,955
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30,826
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,826
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,566
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,566
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,566
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,563
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 346
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,217
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 131
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 131
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 274,673
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,093
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 20,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,500
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,790
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,290
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,290
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,580
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 157,905
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 157,879
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 26
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 90,503
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,172
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,153
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,153
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,019
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,563
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,563
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,563
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,422
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,543
D. Služby (účtová skupina 51) 4,442
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 829
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,068
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,068
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -5,460
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,141
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,578
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,891
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,906
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,906
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 985
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,891
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,250
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,290
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35723513 DIČ: 2020228397 IČ DPH: SK2020228397
 • Sídlo: N.P.S., Pomlejská 1172/6, 93101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Júla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.10.2003Nové sidlo:
   Pomlejská 1172/6 Šamorín 931 01
   09.10.2003Zrušené sidlo:
   Záborského 42 Bratislava 831 03
   11.06.1998Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Hajnalka Némethová Pomlejská 1172/6 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Hajnalka Némethová Pomlejská 1172/6 Šamorín
   10.06.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava
   07.07.1997Nové obchodné meno:
   N.P.S., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záborského 42 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu a nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Noví spoločníci:
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Hajnalka Némethová Rybárska 5 Bratislava