Vytvoriť faktúru

MAVEO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAVEO
IČO 35723548
DIČ 2020203570
IČ DPH SK2020203570
Dátum vzniku 07 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAVEO
Cajlanská 203
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 921 €
Zisk -457 €
Aktíva 38 532 €
Vlastný kapitál 11 566 €
Kontaktné informácie
Email maveo@szm.sk
Phone(s) 0907051860, 0245926557
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,771
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,936
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,396
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,771
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,108
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,261
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -457
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,663
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 11,520
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,947
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 380
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 442
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,363
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,762
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 196
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50,921
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 50,921
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 50,060
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 28,154
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 451
C. Služby (účtová skupina 51) 6,637
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,659
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 148
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 861
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,679
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 196
XI. Kurzové zisky (663) 196
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 554
N. Kurzové straty (563) 375
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 179
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -358
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 503
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -457
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35723548 DIČ: 2020203570 IČ DPH: SK2020203570
 • Sídlo: MAVEO, Cajlanská 203, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 07 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Breburda Cajlanská 20 Pezinok 07.07.1997
  Zlata Breburdová Cajlanská 203 Pezinok 07.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Breburda 3 320 € (50%) Cajlanská 20 Pezinok
  Zlata Breburdová 3 320 € (50%) Cajlanská 203 Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.12.2002Noví spoločníci:
   Vladimír Breburda Cajlanská 20 Pezinok
   Zlata Breburdová Cajlanská 203 Pezinok
   19.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Breburda Cajlanská 20 Pezinok
   Zlata Breburdová Cajlanská 203 Pezinok
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Vladimír Breburda Cajlanská 20 Pezinok
   Zlata Breburdová Cajlanská 203 Pezinok
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Breburda Cajlanská 20 Pezinok
   Zlata Breburdová Cajlanská 203 Pezinok
   07.07.1997Nové obchodné meno:
   MAVEO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cajlanská 203 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Vladimír Breburda Cajlanská 20 Pezinok
   Zlata Breburdová Cajlanská 203 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Breburda Cajlanská 20 Pezinok
   Zlata Breburdová Cajlanská 203 Pezinok