Vytvoriť faktúru

INTERNET CREATIVE DESIGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERNET CREATIVE DESIGN
IČO 35723556
DIČ 2021351596
IČ DPH SK2021351596
Dátum vzniku 24 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERNET CREATIVE DESIGN
Holekova 1
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 350 €
Zisk 8 085 €
Aktíva 38 601 €
Vlastný kapitál 20 425 €
Kontaktné informácie
Email icd@icd.sk
Webová stránka http://www.icd.sk
Mobile phone(s) +421903645740
Dátum aktualizácie údajov: 29.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 20,766
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,766
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,766
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,522
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33,848
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,428
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,291
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 63,288
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,183
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 978
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 481
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,085
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,105
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,581
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,354
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,156
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,079
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,185
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,934
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 170
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 29.07.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 54,350
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 54,080
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 270
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 43,655
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,590
C. Služby (účtová skupina 51) 16,945
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,397
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 293
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,904
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,526
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,695
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,545
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 713
M. Nákladové úroky (562) 582
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -713
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,982
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,897
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,085
Dátum aktualizácie údajov: 29.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.07.2016