Vytvoriť faktúru

PD-21 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PD-21
IČO 35723572
DIČ 2020218629
IČ DPH SK2020218629
Dátum vzniku 28 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PD-21
Žatevná 6/3279
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 110 915 €
Zisk -15 556 €
Aktíva 299 081 €
Vlastný kapitál 271 405 €
Kontaktné informácie
Email vijola@vijola.sk
Phone(s) 0264461663
Fax(es) 0264462307
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 130,420
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 130,420
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 73,307
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 30,950
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,192
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,677
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 203,727
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 185,976
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,100
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,100
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 280,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,134
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -88,702
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,556
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,751
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 661
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,090
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,685
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 753
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,652
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 110,915
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,453
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 86,758
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 5,587
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,117
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 126,416
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 2,399
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,160
C. Služby (účtová skupina 51) 52,049
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,251
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,851
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 47,706
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,501
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,190
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 46
X. Výnosové úroky (662) 46
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 92
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 92
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -46
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,547
P. Daň z príjmov (591, 595) 9
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -15,556
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016