Vytvoriť faktúru

Účtovná a poradenská kancelária - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Účtovná a poradenská kancelária
IČO 35723602
DIČ 2020200754
IČ DPH SK2020200754
Dátum vzniku 09 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Účtovná a poradenská kancelária
Lichnerová 8, vchod A
90301
Lichnerová
Finančné informácie
Tržby a výnosy 498 124 €
Zisk 2 426 €
Aktíva 103 442 €
Vlastný kapitál 24 345 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@uctaren.sk
Webová stránka http://www.upkz.sk
Phone(s) 0244464628, 0245926557, 0903510756, 0905325416, 903216357
Mobile phone(s) +421903510756, +421911493589
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,247
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,747
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,747
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,500
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 99,430
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 61,156
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,540
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,214
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 116,677
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 26,770
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,041
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,426
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,907
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 85,501
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 46,437
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 15,487
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,100
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,477
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,406
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 498,124
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,091
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 496,839
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 194
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 492,722
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,067
C. Služby (účtová skupina 51) 230,679
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 231,214
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,199
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,783
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,780
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,402
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 246,184
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 552
M. Nákladové úroky (562) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 550
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -549
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,853
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,427
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,426
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35723602 DIČ: 2020200754 IČ DPH: SK2020200754
 • Sídlo: Účtovná a poradenská kancelária, Lichnerová 8, vchod A, 90301, Lichnerová
 • Dátum vzniku: 09 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01 09.07.1997
  Ing. Katarína Lehotská Líščie údolie 12 Bratislava-Karlova Ves 841 04 16.09.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Eva Zverbíková 4 647 € (70%) Rosná 34 Senec 903 01
  Rastislav Zverbík 996 € (15%) Senec 903 01
  Katarína Zverbíková 996 € (15%) Rosná 34 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.09.2014Nové sidlo:
   Lichnerová 8, vchod A Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Lehotská Líščie údolie 12 Bratislava-Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 16.09.2014
   29.09.2014Zrušené sidlo:
   Turecká 2C Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.01.2011Nové sidlo:
   Turecká 2C Senec 903 01
   10.01.2011Zrušené sidlo:
   Lichnerova 72 Senec 903 01
   17.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   Rastislav Zverbík Rosná 34 Senec 903 01
   Katarína Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   16.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Rastislav Zverbík Rosná 34 Senec 903 01
   Katarína Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   09.07.1997Nové obchodné meno:
   Účtovná a poradenská kancelária, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lichnerova 72 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   upratovacie práce
   Noví spoločníci:
   Rastislav Zverbík Rosná 34 Senec 903 01
   Katarína Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec 903 01