Vytvoriť faktúru

TIFE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIFE
IČO 35723637
DIČ 2021348692
Dátum vzniku 03 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIFE
Ševčenkova 12
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 280 €
Zisk -3 801 €
Aktíva 20 396 €
Vlastný kapitál 6 563 €
Kontaktné informácie
Email mariavigerov@gmail.com
Phone(s) 0910926161
Mobile phone(s) +421903221522, +421904221515, +421911111611, 0910926161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,834
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,823
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -140
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -140
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,666
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,308
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,308
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 2,357
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 860
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 760
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,437
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,035
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -598
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,472
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,503
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,665
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,827
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -162
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,801
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,609
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 186
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 186
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,923
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 584
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 584
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,908
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -4,280
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,711
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 360
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 360
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,280
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,280
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,280
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,984
D. Služby (účtová skupina 51) 2,066
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,918
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,158
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 760
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,704
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -786
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 97
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 97
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -97
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,801
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,801
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015