Vytvoriť faktúru

SCOREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCOREX
IČO 35723645
DIČ 2020228254
IČ DPH SK2020228254
Dátum vzniku 11 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCOREX
Vidlicova 24
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 639 €
Zisk -23 181 €
Aktíva 242 096 €
Vlastný kapitál 158 413 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903223674
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 227,802
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 99,165
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50,598
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 227,802
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 135,232
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 152,131
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,021
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -23,181
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 92,570
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 54
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 90,510
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,612
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 292
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,086
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 74,520
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,006
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 25,639
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,261
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 878
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 47,307
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 11,629
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 190
C. Služby (účtová skupina 51) 2,265
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,855
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 383
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 25,336
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 649
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,668
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,823
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 557
M. Nákladové úroky (562) 251
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 306
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -552
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -22,220
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -23,181
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015