Vytvoriť faktúru

YGAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno YGAN
IČO 35723726
DIČ 2020210093
Dátum vzniku 15 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YGAN
Smolenická 5
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 784 €
Zisk -2 399 €
Aktíva 33 291 €
Vlastný kapitál 7 663 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.zaruby.sk
Phone(s) +421335586692
Mobile phone(s) +421905820330
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,891
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,984
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,206
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,701
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,891
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,263
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 18
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,005
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,399
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,628
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,628
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,628
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,784
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,784
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 17,112
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,073
C. Služby (účtová skupina 51) 16,000
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,328
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,289
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,399
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,399
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3973314.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015