Vytvoriť faktúru

EURO BROKER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EURO BROKER
IČO 35723734
DIČ 2021352091
IČ DPH SK2021352091
Dátum vzniku 29 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO BROKER
Podunajská 25
21482
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 566 €
Zisk 931 €
Aktíva 86 566 €
Vlastný kapitál -69 004 €
Kontaktné informácie
Email eurobroker@eurobroker.sk
Phone(s) 0243410882, 0915886668
Mobile phone(s) +421915886668
Fax(es) 0243410882
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,462
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 56,141
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 837
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38,363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 95,462
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -68,073
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 15,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 15,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -84,336
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 931
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 163,535
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 25
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 25,416
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,457
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,000
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,143
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 816
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 421
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 137,673
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 70,566
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 68,977
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,589
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 68,097
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 53
C. Služby (účtová skupina 51) 55,058
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,775
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,015
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,196
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,469
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,866
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 580
M. Nákladové úroky (562) 2
N. Kurzové straty (563) 121
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 457
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -578
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,891
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 931
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35723734 DIČ: 2021352091 IČ DPH: SK2021352091
 • Sídlo: EURO BROKER, Podunajská 25, 21482, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Branislav Gramblička Palkovičova 16 Bratislava 821 05 29.07.1997
  Ing. Darina Čížová Rajčianska 36 Bratislava 821 07 08.09.2003
  Imre Gonda Balassi ut. 1 Dunakeszi Maďarská republika 09.12.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Branislav Gramblička 13 500 € (90%) Palkovičova 16 Bratislava 821 05
  Imre Gonda 750 € (5%) Balassi ut. 1 Dunakeszi Maďarská republika
  Attila Héjja 750 € (5%) Miskolc Maďarská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.04.2013Nové predmety činnosti:
   činnosť samostatného finančného agenta v sektore: 1. poistenia alebo zaistenia, 2. prijímania vkladov, 3. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov
   19.10.2010Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 214 821 06
   18.10.2010Zrušené sidlo:
   Farebná 22 Bratislava 821 05
   06.02.2009Nové obchodné meno:
   EURO BROKER spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   povolenie na sprostredkovanie poisteniía poisťovacím agentom
   Noví spoločníci:
   Imre Gonda Veres Egyhaza 13 Cerje 2112 Maďarská republika
   Attila Héjja Lavotta ut. 62 Miskolc Maďarská republika
   05.02.2009Zrušené obchodné meno:
   EURO BROKER SK spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní oprávnených podnikať na území SR - činnosť poisťovacieho makléra podľa priloženého rozhodnutia
   Zrušeny spoločníci:
   G & H Consulting spol. s r.o. Palkovičova 16 Bratislava 821 07
   16.12.2006Noví spoločníci:
   G & H Consulting spol. s r.o. Palkovičova 16 Bratislava 821 07
   15.12.2006Zrušeny spoločníci:
   EURO BROKER spol. s r.o. Štrbská 7 Košice 040 01
   30.03.2004Nové obchodné meno:
   EURO BROKER SK spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Branislav Gramblička Palkovičova 16 Bratislava 821 05
   EURO BROKER spol. s r.o. Štrbská 7 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Imre Gonda Balassi ut. 1 Dunakeszi Maďarská republika Vznik funkcie: 09.12.2003
   29.03.2004Zrušené obchodné meno:
   Inlife consult spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Čížová Rajčianska 36 Bratislava 821 07
   Branislav Gramblička Palkovičova 16 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v prospech poisťovní a zaisťovní oprávnených podnikať na území SR - činnosť poisťovacieho makléra podľa priloženého rozhodnutia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Darina Čížová Rajčianska 36 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 08.09.2003
   09.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.09.2003Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
   16.04.2003Nové obchodné meno:
   Inlife consult spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Darina Čížová Rajčianska 36 Bratislava 821 07
   Branislav Gramblička Palkovičova 16 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Gramblička Palkovičova 16 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 29.07.1997
   15.04.2003Zrušené obchodné meno:
   GON - GAST spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Branislav Gramblička Poľnohospodárska 24 Bratislava
   The Luc Ngo Ihrisková 1 Bratislava
   Jozefa Valovičová Družstevná 8 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Gramblička Poľnohospodárska 24 Bratislava
   29.07.1997Nové obchodné meno:
   GON - GAST spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Farebná 22 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ alebo na účely jeho predaja konečnému spotebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Branislav Gramblička Poľnohospodárska 24 Bratislava
   The Luc Ngo Ihrisková 1 Bratislava
   Jozefa Valovičová Družstevná 8 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Gramblička Poľnohospodárska 24 Bratislava