Vytvoriť faktúru

PIO CHEMPIK GS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PIO CHEMPIK GS
IČO 35723785
DIČ 2020267755
IČ DPH SK2020267755
Dátum vzniku 30 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIO CHEMPIK GS
Fraňa Kráľa 16
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 261 €
Zisk 7 302 €
Aktíva 255 242 €
Vlastný kapitál 207 768 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,451
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,451
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,451
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 227,407
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 63,415
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 163,992
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 238,858
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 215,069
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 201,127
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,302
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,789
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,043
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 332
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 20,255
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,465
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 900
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 410
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 480
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 94,261
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 92,374
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,887
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 80,471
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,048
C. Služby (účtová skupina 51) 58,335
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,959
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 671
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,458
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,790
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,991
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,401
M. Nákladové úroky (562) 844
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,557
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,400
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,390
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,088
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,302
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35723785 DIČ: 2020267755 IČ DPH: SK2020267755
 • Sídlo: PIO CHEMPIK GS, Fraňa Kráľa 16, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Bohumil Levčík Pezinská 26 Vinosady 902 01 30.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Bohumil Levčík 3 320 € (50%) Pezinská 26 Vinosady 902 01
  Ing. Milan Bohuš 3 320 € (50%) Bratislava 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Bohumil Levčík Pezinská 26 Vinosady 902 01
   Ing. Milan Bohuš J. Poničana 13 Bratislava 841 08
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   PIO CHEMPIK Bratislava, a.s. IČO: 31 407 242 Banícka 8 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Bohuš J.Poničana 13 Bratislava 841 08
   Ing. Bohumil Levčík Pezinská 26 Vinosady 902 01
   30.07.1997Nové obchodné meno:
   PIO CHEMPIK GS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 16 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   počítačové spracovanie dokumentácie
   Noví spoločníci:
   PIO CHEMPIK Bratislava, a.s. IČO: 31 407 242 Banícka 8 Bratislava 811 04
   Ing. Milan Bohuš J.Poničana 13 Bratislava 841 08
   Ing. Bohumil Levčík Pezinská 26 Vinosady 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Levčík Pezinská 26 Vinosady 902 01