Vytvoriť faktúru

PRALINKA, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRALINKA, akciová
IČO 35723891
DIČ 2020987925
Dátum vzniku 24 Júla 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PRALINKA, akciová
Kusá hora 41
93401
Levice
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 33 194 €
Vlastný kapitál 33 194 €
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 33,194
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,194
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,194
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 33,194
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,194
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,234
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -480
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -480
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 960
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 960
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Files
4234751.tif
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016