Vytvoriť faktúru

WELTE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WELTE
IČO 35723955
DIČ 2020210005
IČ DPH SK2020210005
Dátum vzniku 22 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WELTE
Pavlovova 5
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 110 171 €
Zisk -16 132 €
Aktíva 56 728 €
Vlastný kapitál -43 086 €
Kontaktné informácie
Email welte@pobox.sk
Phone(s) 0245985228
Dátum aktualizácie údajov: 27.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,114
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,114
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,589
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,670
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,220
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 967
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,483
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 40,784
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -59,218
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -49,725
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -16,132
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,002
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 98,077
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 848
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,642
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,458
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 92,129
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,925
Dátum aktualizácie údajov: 27.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 110,171
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 105,512
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,159
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 125,209
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 41,719
C. Služby (účtová skupina 51) 29,996
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 34,520
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,530
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,879
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,575
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,990
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,038
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 33,797
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 135
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 135
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -133
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -15,171
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -16,132
Dátum aktualizácie údajov: 27.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 27.10.2015
 • IČO:35723955 DIČ: 2020210005 IČ DPH: SK2020210005
 • Sídlo: WELTE, Pavlovova 5, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Verdonič Bratislava 22.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Verdonič 6 640 € (50%) Bratislava
  Dorota Verdoničová 6 640 € (50%) Pavlovova 5 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.10.2015Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti a manipulácia s tovarom
   28.08.2003Noví spoločníci:
   Peter Verdonič Pavlovova 5 Bratislava
   Dorota Verdoničová Pavlovova 5 Bratislava
   26.10.1999Nové sidlo:
   Pavlovova 5 Bratislava 821 08
   22.07.1997Nové obchodné meno:
   WELTE spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava-nákladná
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Verdonič Pavlovova 5 Bratislava