Vytvoriť faktúru

HANOME - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HANOME
IČO 35723980
DIČ 2020267766
IČ DPH SK2020267766
Dátum vzniku 31 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HANOME
Hlaváčikova 3105/23
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 137 €
Zisk -686 €
Aktíva 17 230 €
Vlastný kapitál 8 646 €
Kontaktné informácie
Email hanome@ba.psg.sk
Webová stránka http://www.hanome.sk
Phone(s) +421265413320, +421265316455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,077
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,035
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,342
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 951
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 951
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 391
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,693
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,062
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,631
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 42
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 42
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,077
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,960
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 65
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 65
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,942
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,942
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -686
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,117
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 878
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 878
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,889
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 557
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 557
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,800
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 329
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 171
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,032
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 350
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,130
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,137
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31,131
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,682
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 316
D. Služby (účtová skupina 51) 25,099
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,195
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,092
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,080
4. Sociálne náklady (527, 528) 23
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 72
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 455
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,716
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 182
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 182
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -181
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 274
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -686
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35723980 DIČ: 2020267766 IČ DPH: SK2020267766
 • Sídlo: HANOME, Hlaváčikova 3105/23, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Špányi Hlaváčikova 3105/23 Bratislava 31.07.1997
  Ida Špányiová Hlaváčikova 3105/23 Bratislava 841 05 25.11.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Špányi 3 319 € (50%) Hlaváčikova 3105/23 Bratislava
  Ida Špányiová 3 319 € (50%) Hlaváčikova 3105/23 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.05.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   organizovanie kongresov, výstav a veľtrhov
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   činnosť ekonomicko-organizačného poradcu
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ida Špányiová Hlaváčikova 3105/23 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.11.2002
   22.05.2003Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie kongresov, výstav a veľtrhov
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.04.2000Nové sidlo:
   Hlaváčikova 3105/23 Bratislava 841 05
   27.04.2000Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   08.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Špányi Hlaváčikova 3105/23 Bratislava
   Ida Špányiová Hlaváčikova 3105/23 Bratislava
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Špányi Hlaváčikova 3105/23 Bratislava
   Ida Špányiová Hlaváčikova 3105/23 Bratislava
   31.07.1997Nové obchodné meno:
   HANOME s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   tlmočnícke a prekladateľské služby /s výnimkou zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch/
   organizovanie kongresov, výstav a veľtrhov
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Špányi Hlaváčikova 3105/23 Bratislava
   Ida Špányiová Hlaváčikova 3105/23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Špányi Hlaváčikova 3105/23 Bratislava