Vytvoriť faktúru

BONUS EXTRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BONUS EXTRA
Stav Zrušená
IČO 35724056
DIČ 2021348582
Dátum vzniku 24 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONUS EXTRA
Štefánikova 7
81433
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 147 €
Zisk -740 €
Aktíva 7 261 €
Vlastný kapitál 64 €
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,678
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,678
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,283
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,283
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,283
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 395
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 395
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,678
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -659
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 345
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 345
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,903
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,971
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -740
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,337
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,337
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 109
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,748
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 147
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 132
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 352
D. Služby (účtová skupina 51) 249
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 47
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 36
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -205
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -234
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 56
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -55
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -260
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -740
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Files
4441784.tif
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
 • IČO:35724056 DIČ: 2021348582
 • Sídlo: BONUS EXTRA, Štefánikova 7, 81433, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Júla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.02.2016Zrušené obchodné meno:
   BONUS EXTRA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štefánikova 7 Bratislava 814 33
   02.10.2008Nové sidlo:
   Štefánikova 7 Bratislava 814 33
   24.07.1997Nové obchodné meno:
   BONUS EXTRA spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným