Vytvoriť faktúru

EXPOTREND SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXPOTREND SLOVAKIA
IČO 35724099
DIČ 2020250969
IČ DPH SK2020250969
Dátum vzniku 23 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPOTREND SLOVAKIA
Záhradnícka 46
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 165 948 €
Zisk -156 194 €
Aktíva 6 931 104 €
Vlastný kapitál 1 027 393 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255564064, 0255571167
Mobile phone(s) 0917290477
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,858,796
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,302,795
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,301,102
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 216,545
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 555,239
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 525,985
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,333
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,693
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,660
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 33
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,553,461
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,513,284
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,513,284
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,513,284
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 40,177
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 520
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 39,657
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,540
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,540
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,858,796
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 871,199
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,020,090
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,020,090
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -156,194
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,981,967
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,940,026
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,405,909
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,405,909
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,528,288
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,450
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,552
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,827
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 296
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 296
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,041,645
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,630
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,630
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 165,948
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 165,907
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 261,673
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,595
D. Služby (účtová skupina 51) 57,817
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,762
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,243
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,851
4. Sociálne náklady (527, 528) 668
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,083
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 112,370
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 112,370
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,046
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -95,725
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,495
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,506
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 58,784
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 58,784
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 722
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59,503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -155,228
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 966
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 966
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -156,194
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724099 DIČ: 2020250969 IČ DPH: SK2020250969
 • Sídlo: EXPOTREND SLOVAKIA, Záhradnícka 46, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Robert Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 23.07.1997
  Ramis Saliu Rudenkova 21 Bratislava 19.06.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ramis Saliu 3 319 € (50%) Rudenkova 21 Bratislava
  Ing. Róber Saliu 3 319 € (50%) Žiar nad Hronom 965 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.11.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   05.10.2004Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových lodí
   04.10.2004Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 09
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom Vznik funkcie: 23.07.1997
   Ramis Saliu Rudenkova 21 Bratislava Vznik funkcie: 19.06.2001
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ramis Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom Vznik funkcie: 19.06.2001
   Ing. Róber Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 965 01
   16.09.2002Noví spoločníci:
   Ramis Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom
   Nový štatutárny orgán:
   Ramis Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom Vznik funkcie: 19.06.2001
   15.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Róber Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 965 01
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róber Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 965 01
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02
   23.07.1997Nové obchodné meno:
   EXPOTREND SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie výstav
   marketing
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Róber Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 965 01
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róber Saliu Rudenkova 21 Žiar nad Hronom 965 01
   Ing. Branko Šmilňák Hlavná 50/21 Stropkov 091 02