Vytvoriť faktúru

Erben & Erben, advokátska kancelária - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Erben & Erben, advokátska kancelária
IČO 35724111
DIČ 2020228408
IČ DPH SK2020228408
Dátum vzniku 22 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Erben & Erben, advokátska kancelária
Mostová 2
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 248 610 €
Zisk 63 045 €
Aktíva 6 433 €
Vlastný kapitál -46 525 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0259228141, 0239412360
Fax(es) 0259228146
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 38,124
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 38,124
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,124
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 108,380
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 49,653
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,074
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 49,653
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 146,504
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 89,809
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,764
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,764
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 700
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,700
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 63,045
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,695
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 394
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 51,721
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 37,750
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,535
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,714
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 722
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,580
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 248,610
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 247,181
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,429
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 185,382
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,249
C. Služby (účtová skupina 51) 67,654
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 94,222
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,352
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,300
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,605
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 63,228
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 170,278
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,271
X. Výnosové úroky (662) 127
XI. Kurzové zisky (663) 1,144
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 470
N. Kurzové straty (563) 83
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 387
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 801
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 64,029
P. Daň z príjmov (591, 595) 984
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 63,045
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
 • IČO:35724111 DIČ: 2020228408 IČ DPH: SK2020228408
 • Sídlo: Erben & Erben, advokátska kancelária, Mostová 2, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Pavol Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 28.11.2013
  JUDr. Juraj Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 28.11.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Pavol Erben 3 500 € (50%) Bratislava 851 06
  JUDr. Juraj Erben 3 500 € (50%) Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.12.2015Nové sidlo:
   Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
   18.12.2013Nové obchodné meno:
   Erben & Erben, advokátska kancelária, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie právnych služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Pavol Erben Znievska 10 Bratislava 851 06
   JUDr. Juraj Erben Znievska 10 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavol Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.11.2013
   JUDr. Juraj Erben Znievska 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.11.2013
   22.07.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia