Vytvoriť faktúru

British International School Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno British International School Bratislava
IČO 35724129
DIČ 2021357943
IČ DPH SK2021357943
Dátum vzniku 22 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo British International School Bratislava
J.Valašťana Dolínského 1
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 020 405 €
Zisk 416 447 €
Aktíva 10 173 852 €
Vlastný kapitál 454 001 €
Kontaktné informácie
Email info@bisb.sk
Phone(s) 0269307081, 0264366992, 0264367327, 0269307082, 0269307088
Fax(es) 0269307083, 0264364784
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,340,390
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,917,347
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,917,347
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,342,571
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 96,985
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 68,784
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 173,007
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 236,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,302,346
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 84,485
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 84,485
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,948
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,267
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,267
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,681
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,206,913
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,206,913
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,120,697
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,062,642
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 58,055
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,340,390
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 433,293
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 9,543
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 416,447
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,888,020
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,879,020
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 421,896
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421,896
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,213
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,361,911
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,000
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 19,077
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 19,077
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,020,405
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,020,405
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 476,484
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 124,827
D. Služby (účtová skupina 51) 165,682
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 180,974
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 180,974
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,001
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 543,921
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -290,509
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,682
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,682
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 8,681
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,845
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,613
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,613
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 232
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,837
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 549,758
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 133,311
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 116,040
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 17,271
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 416,447
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016