Vytvoriť faktúru

Feripol - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Feripol
IČO 35724153
DIČ 2020218574
IČ DPH SK2020218574
Dátum vzniku 22 Júla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Feripol
Potočná 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 230 610 €
Zisk 9 033 €
Aktíva 55 406 €
Vlastný kapitál 34 978 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244681356
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 60,453
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,262
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,262
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,262
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,340
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 202
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 202
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,415
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,204
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,204
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,211
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,723
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,315
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,408
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 851
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 851
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60,453
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,011
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,978
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,052
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -74
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,033
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,442
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,849
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 644
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 644
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,540
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,753
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,289
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,331
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 292
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,575
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,575
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 229,889
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 230,610
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 229,889
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 721
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 214,513
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 114,734
D. Služby (účtová skupina 51) 26,098
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 55,570
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 39,327
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,541
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,702
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,474
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,569
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,569
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,068
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,097
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 89,057
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,623
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,621
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,623
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,474
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,441
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,441
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,033
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724153 DIČ: 2020218574 IČ DPH: SK2020218574
 • Sídlo: Feripol, Potočná 1, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Polakovič Potočná 1 Bratislava - Rača 831 06 30.11.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Polakovič 20 000 € (100%) Potočná 1 Bratislava - Rača 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.04.2013Nové predmety činnosti:
   výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3 (tri)
   09.01.2013Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom hnuteľných vecí
   počítačové služby
   čistiace a upratovacie služby
   kuriérske služby
   13.12.2012Nové obchodné meno:
   Feripol s.r.o.
   Nové sidlo:
   Potočná 1 Bratislava-Rača 831 06
   Noví spoločníci:
   František Polakovič Potočná 1 Bratislava - Rača 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   František Polakovič Potočná 1 Bratislava - Rača 831 06 Vznik funkcie: 30.11.2012
   12.12.2012Zrušené obchodné meno:
   P.R. - EXPO s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plickova 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   02.08.2005Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   21.01.2002Nové obchodné meno:
   P.R. - EXPO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plickova 8 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.01.2002Zrušené obchodné meno:
   ATTYP PRODUCTION s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Saratovská 2/A Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava
   22.07.1997Nové obchodné meno:
   ATTYP PRODUCTION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 2/A Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba tovaru z plastov
   mechanické úpravy na zákazku, alebo na zmluvnom základe
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   leasing
   Noví spoločníci:
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Polakovič Plickova 8 Bratislava
   Maroš Šeršeň Lysáková 14 Bratislava