Vytvoriť faktúru

EKOLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOLA
IČO 35724323
DIČ 2020241740
IČ DPH SK2020241740
Dátum vzniku 08 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOLA
Bellova 34
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 199 317 €
Zisk 2 971 €
Aktíva 1 535 790 €
Vlastný kapitál 1 632 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903766314
Mobile phone(s) +421911358724, 0903766314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 160,027
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 160,027
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,295
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,564,749
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 341,283
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 119,813
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,724,776
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,603
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,007
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,971
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,720,173
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,720,173
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 216,417
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,502,796
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 199,317
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 199,234
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 83
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 195,350
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 193,381
C. Služby (účtová skupina 51) 1,858
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 111
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,967
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,995
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 36
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 36
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -36
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,931
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,971
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015