Vytvoriť faktúru

FENCL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FENCL
IČO 35724471
DIČ 2020252014
IČ DPH SK2020252014
Dátum vzniku 11 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FENCL
Senná 6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 601 €
Zisk 3 791 €
Aktíva 49 416 €
Vlastný kapitál 22 154 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232338333
Mobile phone(s) +421903265363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,094
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,094
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,094
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 39,288
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,577
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 200
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,866
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,250
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 43,382
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,945
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,826
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 13,688
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,791
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,437
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 536
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,304
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,836
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 508
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 597
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 37,601
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 37,601
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 32,664
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,858
C. Služby (účtová skupina 51) 18,403
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,820
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,511
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 40
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 877
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,937
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,340
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 187
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 187
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -186
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,751
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,791
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724471 DIČ: 2020252014 IČ DPH: SK2020252014
 • Sídlo: FENCL, Senná 6, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09 11.08.1997
  Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09 11.08.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Fencl 3 320 € (50%) Senná 6 Bratislava 821 09
  Mária Fenclová 3 320 € (50%) Senná 6 Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.02.2011Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemkových úprav
   13.06.2000Noví spoločníci:
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09
   12.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09
   03.02.1998Nové obchodné meno:
   FENCL s.r.o.
   02.02.1998Zrušené obchodné meno:
   ZEMPRA s.r.o.
   11.08.1997Nové obchodné meno:
   ZEMPRA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Senná 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické práce okrem činnosti zodpovedných geodetov v zmysle § 3 ods. 1 písm. a, bod 8, Zák.č. 455/92 Zb.
   inžiniersko - investičná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fencl Senná 6 Bratislava 821 09
   Mária Fenclová Senná 6 Bratislava 821 09