Vytvoriť faktúru

Slovart rekord - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovart rekord
IČO 35724536
DIČ 2020268030
IČ DPH SK2020268030
Dátum vzniku 13 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovart rekord
Alstrova 219
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 906 €
Zisk -14 007 €
Aktíva 11 990 €
Vlastný kapitál -57 396 €
Kontaktné informácie
Email redakcia@veteransk.sk
Phone(s) 0220713504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,302
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,884
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,510
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,302
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -71,403
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -64,035
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,007
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 95,705
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 95,705
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,275
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,450
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,980
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,906
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 31,364
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,542
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 55,662
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 30,296
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 162
C. Služby (účtová skupina 51) 25,185
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -12,756
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -12,737
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 38
XI. Kurzové zisky (663) 38
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 329
N. Kurzové straty (563) 10
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 319
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -291
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,047
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015