Vytvoriť faktúru

NETLAB International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NETLAB International
IČO 35724668
DIČ 2020250683
IČ DPH SK2020250683
Dátum vzniku 15 Augusta 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo NETLAB International
Prokopova 42
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 613 840 €
Zisk 20 632 €
Aktíva 105 047 €
Vlastný kapitál 75 284 €
Kontaktné informácie
Email inbox@inetlab.sk
Webová stránka http://www.nettest.sk;http://www.inetlab.sk
Phone(s) +421268206066, +421268206061, +421262250630, +421268206060
Fax(es) 0268206066
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 165,309
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,460
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,460
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,460
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,096
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 44,452
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 44,452
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,158
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 4,158
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,158
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 48,388
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 40,319
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,319
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,890
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 179
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 57,098
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,593
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 54,505
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,753
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,753
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 165,309
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,120
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,235
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,235
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 33,053
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 33,053
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,632
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,189
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 368
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 368
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4,264
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 4,264
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,509
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,245
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,245
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,433
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,849
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,324
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,658
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,048
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,856
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 192
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 613,864
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 613,840
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 828
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 611,968
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,044
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 588,685
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 241,545
D. Služby (účtová skupina 51) 115,619
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 218,568
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 158,550
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,657
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,361
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,037
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,562
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,562
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,354
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,155
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,632
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 25
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 25
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,554
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 480
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 480
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,074
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,529
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,626
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,994
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,994
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,632
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724668 DIČ: 2020250683 IČ DPH: SK2020250683
 • Sídlo: NETLAB International, Prokopova 42, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Marček člen Sekurisova 1926/15 Bratislava 841 01 04.06.2009
  Ing. Pavol Mikulaj predseda Lazaretská 11 Bratislava 811 08 04.06.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.11.2011Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   12.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Sekurisova 1926/15 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 04.06.2009
   Ing. Pavol Mikulaj - predseda predstavenstva Lazaretská 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.06.2009
   11.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kekeši - predseda predstavenstva Gorazdova 21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Dušan Krčmárik - člen predstavenstva Podhorská 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Kpt. Jána Rašu 39 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   17.01.2009Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby v rozsahu - predaj, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo ich okolí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Kekeši - predseda predstavenstva Gorazdova 21 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Dušan Krčmárik - člen predstavenstva Podhorská 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   Ing. Igor Marček - člen predstavenstva Kpt. Jána Rašu 39 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.12.2008
   16.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Kapitulík - predseda predstavenstva Žilina - Brodno 189 Žilina 14 010 14 Vznik funkcie: 24.11.2006
   Ing. Igor Marček - člen kpt. Jána Rašu 39 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.1997
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 2398/11 Bratislava
   10.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Juraj Kapitulík - predseda predstavenstva Žilina - Brodno 189 Žilina 14 010 14 Vznik funkcie: 24.11.2006
   09.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Sládek - predseda predstavenstva Javorová 1/3070 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 01.10.2003
   29.12.2005Nové sidlo:
   Prokopova 42 Bratislava 851 01
   28.12.2005Zrušené sidlo:
   Klincová 10 Bratislava 821 08
   16.11.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Marček - člen kpt. Jána Rašu 39 Bratislava Vznik funkcie: 15.08.1997
   RNDr. Ján Sládek - predseda predstavenstva Javorová 1/3070 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 01.10.2003
   15.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kačaljak - predseda predstavenstva Mierová 316/18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.10.2003
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   20.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kačaljak - predseda predstavenstva Mierová 316/18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.10.2003
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 2398/11 Bratislava
   19.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Majerský - predseda predstavenstva Baničova 3390/19 Žilina
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Petr Weber - člen Hečkova 22 Žilina
   21.04.1999Nové sidlo:
   Klincová 10 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Majerský - predseda predstavenstva Baničova 3390/19 Žilina
   Ing. Igor Marček - člen Saratovská 8 Bratislava
   Ing. Petr Weber - člen Hečkova 22 Žilina
   20.04.1999Zrušené sidlo:
   Dr. VI.Clementisa 10 Bratislava 820 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Marček - člen Šandorova 15 Bratislava
   Rostislav Melichárek - predseda predstavenstva Pri kríži 12 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 11 Bratislava
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   NETLAB International, a.s.
   Nové sidlo:
   Dr. VI.Clementisa 10 Bratislava 820 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, reklamy
   reklamná, propagačná a výstavmícka činnosť
   prieskum trhu
   servisná, školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológii
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky
   navrhovanie, montáž, výpočtovej a informačnej techniky, kancelárskej a meracej techniky, automatizácie technologických systémov, spotrebnej elektroniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Igor Marček - člen Šandorova 15 Bratislava
   Rostislav Melichárek - predseda predstavenstva Pri kríži 12 Bratislava
   Ing. Pavol Mikulaj - člen Lazaretská 11 Bratislava