Vytvoriť faktúru

Konsepti - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Konsepti
IČO 35724757
DIČ 2020250793
IČ DPH SK2020250793
Dátum vzniku 15 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Konsepti
Kutlíkova 13
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 99 276 €
Zisk 71 193 €
Aktíva 63 914 €
Vlastný kapitál -77 781 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421902500902, +421902500932, +421903542652, +421903265407
Fax(es) 0252632037
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 146,838
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 146,838
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 143,011
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 142,831
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,831
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 180
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,827
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,286
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 541
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 146,838
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,789
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,292
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,292
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 71,193
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,049
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 63,899
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,830
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,830
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,639
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,430
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 150
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 97,500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 99,276
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 97,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,776
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,043
D. Služby (účtová skupina 51) 1,950
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,440
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,620
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 72,233
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,550
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 80
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 72,153
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 71,193
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724757 DIČ: 2020250793 IČ DPH: SK2020250793
 • Sídlo: Konsepti, Kutlíkova 13, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Boris Hrbáň Bystrická 60 Marianka 900 33 19.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Boris Hrbáň 6 640 € (100%) Bystrická 60 Marianka 900 33
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.10.2000
   01.01.2009Nové sidlo:
   Kutlíkova 13 Bratislava 851 02
   31.12.2008Zrušené sidlo:
   Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   16.02.2006Noví spoločníci:
   Ing. Boris Hrbáň Bystrická 60 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Hrbáň Bystrická 60 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 19.08.2004
   15.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.08.2004
   26.08.2004Noví spoločníci:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 19.08.2004
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.10.2000
   25.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Peter Schuster Hálová 13 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.10.2000
   10.03.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.10.2000
   09.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   19.12.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   zariaďovanie interiéru - nábytkom
   obstarávateľské služby v stavebnictve
   činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Peter Schuster Hálová 13 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Zelenák V záhradách 31 Bratislava 811 02
   18.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 E. Krásnohorská 11/4 Praha 1 Česká republika
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   31.03.2000Noví spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 E. Krásnohorská 11/4 Praha 1 Česká republika
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Hrbáň Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   30.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 Elišky Krásnohorské 11/4 Praha 10 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Glemba Mlynská 279 Veľké Úľany 925 22
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 Elišky Krásnohorské 11/4 Praha 10 Česká republika
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 Elišky Krásnohorské 11/4 Praha 10 Česká republika
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   Konsepti, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trebišovská 2 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod, maloobchod/
   konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Konsepti, spol. s r.o. IČO: 63 668 203 Elišky Krásnohorské 11/4 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Glemba Mlynská 279 Veľké Úľany 925 22