Vytvoriť faktúru

PIZZERIA DUNA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PIZZERIA DUNA
IČO 35724773
DIČ 2021293835
IČ DPH SK2021293835
Dátum vzniku 15 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIZZERIA DUNA
Valachovej 5
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 924 €
Zisk -33 463 €
Aktíva 70 844 €
Vlastný kapitál -103 505 €
Kontaktné informácie
Email akountsro@gmail.com
Phone(s) 0264288995, 0250244276
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 51,533
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 51,533
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,341
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 143
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,403
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 61,874
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -144,136
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 59,749
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 59,749
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 340
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -170,762
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -33,463
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 206,010
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 699
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 193,039
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,563
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,575
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,765
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 187,136
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 250
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,022
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 70,924
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 54,449
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,558
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 862
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 101,146
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 52,733
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,365
C. Služby (účtová skupina 51) 10,412
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 17,434
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,683
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,257
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 262
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -30,222
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,503
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,281
M. Nákladové úroky (562) 275
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,006
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,281
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -32,503
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -33,463
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724773 DIČ: 2021293835 IČ DPH: SK2021293835
 • Sídlo: PIZZERIA DUNA, Valachovej 5, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava 01.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ivan Pokorný 29 875 € (50%) Bazovského 7 Bratislava
  Ivan Jakšík 29 876 € (50%) Bezekova 6 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.01.2010Noví spoločníci:
   Ivan Jakšík Bezekova 6 Bratislava 841 02
   22.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01
   Ivan Jakšík Matejkova 2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.09.2005
   23.12.2005Noví spoločníci:
   Ivan Pokorný Kpt. Jána Rašu 39 Bratislava 841 01
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01
   Ivan Jakšík Matejkova 2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ľudovít Šándor Bazovského 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 29.09.2005
   22.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava
   Štefan Popovič J.Jonáša 19 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   01.02.1999Noví spoločníci:
   Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Pokorný Bazovského 7 Bratislava
   31.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   PIZZERIA DUNA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Valachovej 5 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť / bez ubytovacích zariadení /
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava
   Štefan Popovič J.Jonáša 19 Bratislava
   Ľudovít Šándor Sokolíkova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Pokorný Drobného 4 Bratislava