Vytvoriť faktúru

M.A.K. KREDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.A.K. KREDIT
IČO 35724781
DIČ 2021394353
Dátum vzniku 13 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.A.K. KREDIT
Liptovská 2A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 630 €
Zisk 8 355 €
Aktíva 19 958 €
Vlastný kapitál 6 893 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253413882
Mobile phone(s) +421903212063, +421903258814
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,447
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,754
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,029
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,029
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,029
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 725
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 42
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 683
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,693
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 503
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 9,190
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,447
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,248
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 797
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -543
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,148
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,691
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,355
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,199
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,840
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,603
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,603
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 332
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 365
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,540
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 359
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 359
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,630
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,630
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,630
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,729
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 532
D. Služby (účtová skupina 51) 3,910
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,917
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,621
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,763
4. Sociálne náklady (527, 528) 533
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 370
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,901
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,188
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,817
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,462
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,462
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,355
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724781 DIČ: 2021394353
 • Sídlo: M.A.K. KREDIT, Liptovská 2A, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02 13.08.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Anna Miklošovičová 3 320 € (50%) Nobelova 26 Bratislava 831 02
  Dušan Kozic 1 660 € (25%) Senec 903 01
  JUDr. Rudolf Adamčík 1 660 € (25%) 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.01.2010Nové sidlo:
   Liptovská 2A Bratislava 821 09
   07.01.2010Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02
   Dušan Kozic J. Smreka 19 Senec 903 01
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
   Dušan Kozic J. Smreka 19 Senec 903 01
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02
   13.08.1997Nové obchodné meno:
   M.A.K. KREDIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovnícke práce na zákazku pre vedenie účtovníctva právnických a fizických osôb
   činnosť účtovného poradcu
   nákup a predaj tovarov a služieb, ako aj ich sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík 1. Mája 202/12 Limbach 900 91
   Dušan Kozic J. Smreka 19 Senec 903 01
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Miklošovičová Nobelova 26 Bratislava 831 02