Vytvoriť faktúru

TOURIMPEX SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOURIMPEX SK
IČO 35724838
DIČ 2020210104
IČ DPH SK2020210104
Dátum vzniku 18 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOURIMPEX SK
Pavlovova 14
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 496 534 €
Zisk 680 €
Aktíva 118 772 €
Vlastný kapitál -15 897 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 81,757
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,457
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,966
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,958
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,491
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,556
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,935
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 68,300
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 68,300
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,757
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,217
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,201
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,201
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 680
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,393
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 661
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 661
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 40,732
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38,095
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,095
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,149
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 415
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,073
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 48,581
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 48,581
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 495,915
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 496,534
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 619
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 495,915
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 487,923
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,083
D. Služby (účtová skupina 51) 466,539
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,662
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,307
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,753
4. Sociálne náklady (527, 528) 602
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 673
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,966
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,611
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,912
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,959
O. Kurzové straty (563) 4,856
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,103
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,958
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,653
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 973
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 973
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 680
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724838 DIČ: 2020210104 IČ DPH: SK2020210104
 • Sídlo: TOURIMPEX SK, Pavlovova 14, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Silvia Vaculíková Pavlovova 14 Bratislava 821 08 13.03.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Silvia Vaculíková 6 639 € (100%) Pavlovova 14 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.01.2015Nové sidlo:
   Pavlovova 14 Bratislava 821 08
   12.01.2015Zrušené sidlo:
   Znievska 13 Bratislava 851 06
   13.03.2008Noví spoločníci:
   Silvia Vaculíková Pavlovova 14 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Silvia Vaculíková Pavlovova 14 Bratislava 821 08
   12.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   19.01.2008Nové sidlo:
   Znievska 13 Bratislava 851 06
   18.01.2008Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   13.03.2007Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   02.10.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   01.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   02.11.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   01.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   TOURIMPEX SK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Vaculík Ševčenkova 17 Bratislava 851 01
   Silvia Vaculíková Medveďovej 8 Bratislava 851 04