Vytvoriť faktúru

FERTICENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FERTICENT
IČO 35724854
DIČ 2021280822
IČ DPH SK2021280822
Dátum vzniku 13 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FERTICENT
Sv. Vincenta 4
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 693 898 €
Zisk 141 931 €
Aktíva 168 977 €
Vlastný kapitál 116 695 €
Kontaktné informácie
Email reception@ferticent.com
Phone(s) 0248211610, 0248211699, 0911246863, 0248211620
Mobile phone(s) +421902153121
Fax(es) 0248211699
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,281
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,585
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,952
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 182,151
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 74,945
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107,206
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 187,432
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 149,234
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 141,931
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,198
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 995
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,350
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,228
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,066
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,056
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 13,853
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 693,898
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 691,930
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,968
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 502,791
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 119,555
C. Služby (účtová skupina 51) 191,887
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 180,956
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,798
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,770
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,825
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 191,107
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 380,488
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 42
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 39
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -36
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 191,071
P. Daň z príjmov (591, 595) 49,140
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 141,931
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016